Mašinsko područje rada Tehničke škole iz Smedereva

Detaljne informacije o svim mašinskim obrazovnim profilima, informacije o upisu, aktuelnim zanimanjima, učenički kutak...

Tehničar za kompjutersko upravljanje - praktični deo ispita

masinstvotehsd | 21 Januar, 2010 01:39

SADRŽAJ PRAKTIČNOG DELA ISPITA:
 • Projektovanje tehnološkog postupka obrade na kompjuterski upravljanim mašinama. Prva celina praktičnog dela maturskog rada obuhvata izradu tehnološke dokumentacije sa potpuno definisanim režimima obrade – geometrijskim, kinematskim, tehnološkim i ostalim parametrima obrade uz uvažavanje njene specifičnosti. Postupak tehnološke razrade obradnog postupka se može raditi ručno ili automatski – primenom CAD/CAM koncepta. Metoda razrade je definisana sa temom maturskog rada.
 • Obrada radnog predmeta srednjeg i većeg stepena složenosti iz odgovarajuće grupe na kompjuterski upravljanoj mašini. Ova celina praktičnog dela maturskog ispita obuhvata podešavanje i pripremu alata, pribora i predmeta obrade za obradni postupak na kompjuterski upravljanoj mašini ili simulatoru upravljačkog pulta i upravljačkog programa kompjuterski upravljane mašine.
TEME:Grupe radnih komada, obradnih postupaka i metoda tehnološke razrade odgovarajuće specifičnosti:
 1. Ručno projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC strugu za radni komad srednjeg stepena složenosti – pripremak standardnog oblika i mera.
 2. Ručno projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC strugu za radni komad srednjeg stepena složenosti - nestandardni pripremak (odlivak, otkovak).
 3. Projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC strugu primenom CAD/CAM koncepta za radni komad većeg stepena složenosti - pripremak standardnog oblika i mera.
 4. Projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC strugu primenom CAD/CAM koncepta za radni komad većeg stepena složenosti - nestandardni pripremak (odlivak, otkovak).
 5. Ručno projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC glodalici za radni komad srednjeg stepena složenosti – pripremak standardnog oblika i mera.
 6. Ručno projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC glodalici za radni komad srednjeg stepena složenosti - nestandardni pripremak (odlivak, otkovak).
 7. Projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC glodalici primenom CAD/CAM koncepta za radni komad većeg stepena složenosti - pripremak standardnog oblika i mera.
 8. Projektovanje tehnološkog postupka obrade na CNC glodalici primenom CAD/CAM koncepta za radni komad većeg stepena složenosti - nestandardni pripremak (odlivak, otkovak).
NAPOMENE:
 • Maturski rad se realizuje u toku blok nastave (za njegovu izradu je predviđeno 60 časova).
 • Tehničko-tehnološka dokumentacija koja prati praktični deo maturskog rada se formira popunjavanjem definisanih obrazaca sa grbom Tehničke škole iz Smedereva.
 • Dokumentacija koja prati praktični deo maturskog ispita mora da bude predata predmetnom nastavniku u elektronskoj formi (na CD-u) i u štampanoj formi u odgovarajućoj fascikli sa mehanizmom.
 • Konačnu ocenu praktičnog dela maturskog rada čine ocena izrađene dokumentacije, ocena veštine rada na mašini (simulatoru) i ocena znanja (usmene odbrane teorijskog dela maturskog rada).
 • Radovi predati posle dogovorenog roka neće biti ocenjeni.
Predmetni nastavnici:Vukašin BratićAleksandar JovanovićVladan Bugarinović
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by blog.rs - Design by BalearWeb